Toegang & Prijzen

Kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voorafgaand aan de concerten.
Toegangsprijs concerten seizoen 2020-2021:

Eenmalig: € 17,50

Donateurs: € 12,50

Jongeren tot 18 jaar bezoeken de concerten gratis!

Prijzen zijn inclusief een consumptie.

Donateur

Als donateur van de stichting kunt u de concerten tegen een sterk gereduceerde prijs bezoeken. Bovendien ontvangt u vooraf informatie over de musici en het programma. De donatie bedraagt:

€ 12,50 (per persoon per concertseizoen)

€ 20,00 (per twee personen op hetzelfde adres)

Indien u buiten Bathmen woont en informatie over de concerten per post wilt ontvangen, worden de donateurskosten met € 5,00 verhoogd. U kunt zich aanmelden als donateur door een email te sturen aan: info@muziekkringbathmen.nl

Bankrekening: NL 47 RABO 03057 18959
T.n.v. Stichting Muziekkring Bathmen

Strippenkaart

Wilt u geen donateur worden maar wel regelmatig een concert bijwonen, dan is er de “strippenkaart”, drie concerten voor € 45,00. Deze kaart is niet seizoensgebonden.

Cadeaubon

Of wilt u een vriend of familielid verrassen met een cadeaubon, ook dit is mogelijk!
Een concertbon kost € 17,50 en is een toegangsbewijs voor 1 persoon bij een concert naar keuze.

De bon is te koop tijdens de concertmiddagen in de Dorpskerk van Bathmen.

ANBI

Vanaf 1 januari 2013 is de muziekkring Bathmen aangemerkt als culturele ANBI onder nummer NL 8066 91 177. Dit houdt in dat de giften/donaties vermenigvuldigd mogen worden met 1,25 en op deze wijze gaan meetellen als aftrekbare giften voor de Inkomstenbelasting.