Programma


Hieronder vindt u het programma van de Stichting Muziekkring Bathmen voor het seizoen 2022-2023.

Maandelijkse concerten in een prachtige dorpskerk met een goede akoestiek, afwisselende programmering en altijd weer een warm onthaal: zowel publiek als musici zijn er enthousiast over!Kamerkoor Salland

Datum: 19 maart 2023
Aanvang: 15.00 uur

In Nederland zijn de weken voor Pasen wat de koorconcerten betreft op grote schaal voorbehouden aan de uitvoeringen van de grote Passionen. Als aanvulling hierop komt Kamerkoor Salland met een programma “Lijden en Passie in de Barok” bestaande uit werken van verschillende, voornamelijk Duitse componisten uit de baroktijd.


Chimaera trio

Datum: 16 april 2023
Aanvang: 15.00 uur

Het Chimaera Trio werd opgericht in 2012 en trad al twee maal in onze concertreeks op. Niet voor niets willen we ze graag een derde keer zien en horen! De naam van het trio is ontleend aan een figuur uit de Griekse mythologie. De chimaera is een vuurspuwend monsterlijk wezen, samengesteld uit delen van een leeuw, een geit en een slang (één organisme met drie verschillende delen). Het waarnemen van de chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen. Zover zal het in Bathmen niet komen…


Over Stichting Muziekkring Bathmen

In 1979 is in Bathmen de Commissie Kerkconcerten opgericht. Na de restauratie van de kerk wilde men voor de vrijgevigheid van de Bathmense bevolking “iets terug doen”. De organisatie van concerten leek het meest geschikt. In 1997 is de Commissie voortgezet als Stichting Muziekkring Bathmen.

Als donateur van de stichting kunt u de concerten tegen een sterk gereduceerde prijs bezoeken. Bovendien ontvangt u vooraf informatie over de musici en het programma.
De jaarlijkse donateursbijdrage blijft op een bescheiden € 12,50 per persoon en € 20,00 voor twee personen op hetzelfde adres. Indien u buiten Bathmen woont en de informatie per post wilt ontvangen, worden de donateurskosten met € 5,00 verhoogd.

U kunt natuurlijk meer doneren! De stichting heeft een erkenning als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (RSIN nummer 806691177) zodat uw donatie voor 125% (!) fiscaal aftrekbaar is.

U kunt zich aanmelden als donateur door een email te sturen aan: 

info@muziekkringbathmen.nl

Toegangsprijs concerten: € 17,50
Donateurs: € 12,50
Jongeren tot 18 jaar bezoeken de concerten gratis.

Prijzen zijn inclusief een consumptie.