Toegang & Prijzen

Kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voorafgaand aan de concerten.
Toegangsprijs concerten:

Eenmalig: € 15,00

Donateurs: € 10,00

Jongeren tot 18 jaar bezoeken de concerten gratis!

Prijzen zijn inclusief een consumptie.

Donateur

Als donateur van de stichting kunt u de concerten tegen een sterk gereduceerde prijs bezoeken. Bovendien ontvangt u vooraf informatie over de musici en het programma. De donatie bedraagt:

€ 11,50 (per persoon per concertseizoen)

€ 18,50 (per twee personen op hetzelfde adres)

Indien u buiten Bathmen woont en informatie over de concerten per post wilt ontvangen, worden de donateurskosten met € 3,00 verhoogd. U kunt zich aanmelden als donateur door een email te sturen aan: info@muziekkringbathmen.nl

Bankrekening: NL 47 RABO 03057 18959
T.n.v. Stichting Muziekkring Bathmen

ANBI

Vanaf 1 januari 2013 is de muziekkring Bathmen aangemerkt als culturele ANBI onder nummer NL 8066 91 177. Dit houdt in dat de giften/donaties vermenigvuldigd mogen worden met 1,25 en op deze wijze gaan meetellen als aftrekbare giften voor de Inkomstenbelasting.

Beloningsbeleid: De bestuurders van de Muziekkring Bathmen genieten geen beloning. Zij zijn op vrijwillige basis bestuurslid. Kleine verschotten worden gedeclareerd en verrekend.

Klik hier voor het Beleidsplan 2013 tot en met 2017

Klik hier voor de Begroting van 2015

Klik hier voor het  Jaarbericht 2015

Klik hier voor de Begroting van 2016

Klik hier voor het Jaarbericht 2016

Klik hier voor de Begroting van 2017

Klik hier voor de Toelichting Begroting van 2017

Klik hier voor de Jaarbericht 2017

Klik hier voor de Begroting van 2018