Toegang & Prijzen

Kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voorafgaand aan de concerten.
Toegangsprijs concerten:

Eenmalig: € 15,00

Donateurs: € 10,00

Jongeren tot 18 jaar bezoeken de concerten gratis!

Prijzen zijn inclusief een consumptie.

Donateur

Als donateur van de stichting kunt u de concerten tegen een sterk gereduceerde prijs bezoeken. Bovendien ontvangt u vooraf informatie over de musici en het programma. De donatie bedraagt:

€ 11,50 (per persoon per concertseizoen)

€ 18,50 (per twee personen op hetzelfde adres)

Indien u buiten Bathmen woont en informatie over de concerten per post wilt ontvangen, worden de donateurskosten met € 3,00 verhoogd. U kunt zich aanmelden als donateur door een email te sturen aan: info@muziekkringbathmen.nl

Bankrekening: NL 47 RABO 03057 18959
T.n.v. Stichting Muziekkring Bathmen

ANBI

Vanaf 1 januari 2013 is de muziekkring Bathmen aangemerkt als culturele ANBI onder nummer NL 8066 91 177. Dit houdt in dat de giften/donaties vermenigvuldigd mogen worden met 1,25 en op deze wijze gaan meetellen als aftrekbare giften voor de Inkomstenbelasting.