Wie zijn wij

Bestuurssamenstelling Muziekkring Bathmen:

Voorzitter:  F. Meima, Burg. A. Bontekoelaan 3

Secretaresse: M. Fust – van Bokhorst,  Noteboomstraat 32, Tel. 0570-542299

Penningmeester: T. in ’t Hof, Enklaan 27

Leden:

C. Soen – Steenhuis, Albert Schweitzerlaan 11

M.  Bosman – Heijloo, Pr. Constantijnlaan 6

A.A.  Stadhouder, Noorderenk 2

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de Muziekkring Bathmen genieten geen beloning. Zij zijn op vrijwillige basis bestuurslid. Kleine verschotten worden gedeclareerd en verrekend.

Klik hier voor het Jaarbericht 2020

Klik hier voor de Begroting van 2021

Klik hier voor de Begroting van 2020

Klik hier voor de Begroting van 2019

Klik hier voor de Begroting van 2018

Klik hier voor de Beleidsplan Stichting Muziekkring 2018-2022