Wie zijn wij

Bestuurssamenstelling Muziekkring Bathmen:

Voorzitter:  F. Meima, Burg. A. Bontekoelaan 3

Secretaresse: M. Fust – van Bokhorst,  Noteboomstraat 32, Tel. 0570-542299

Penningmeester: T. in ’t Hof, Enklaan 27

Leden:

C. Soen – Steenhuis, Albert Schweitzerlaan 11

M.  Bosman – Heijloo, Pr. Constantijnlaan 6

B. Otten, Apenhuizerweg 3

A. Stadhouder, Noorderenk 2